Trường THCS Yên Lư tham dự cuộc thi "Sáng tạo khoa học kĩ thuật" cấp tỉnh năm học 2016-2017